På tide å gjenopplive Heimevernets geriljaoppdrag?

På tide å gjenopplive Heimevernets geriljaoppdrag?

Første gang publisert 5. februar 2018