MLRS - Et mulig mottrekk mot bastionsforsvaret?

MLRS - Et mulig mottrekk mot bastionsforsvaret?

Artikkel i Norsk Militært Tidsskrift nr. 2/ 2018