Mennesket vårt viktigste våpensystem

Mennesket - vårt viktigste våpensystem
Hva kan Heimevernet lære av Ukraina?

Artikkel i Norsk Militært Tidsskrift nr. 2/ 2022