Mediearkiv


MEDIEARKIV


Her i mediearkivet vil du finne
artikler jeg har fått publisert i trykte
og digitale media.


Foto: Forsvaret/ Ole-Sverre Haugli


 

"Heimevernet mot en ny tid", kronikk i Nordnorsk Debatt 11. april 2023


"Hjelp utenfra trenger hjelp innenfra. Heimevernet og alliert mottak", Norsk Militært Tidsskrift nr. 1/ 2023


"Mennesket - vårt viktigste våpensystem. Hva kan Heimevernet lære av Ukraina?", Norsk Militært Tidsskrift nr. 2/ 2022


"HV-kjentmann - en kortreist forsvarsressurs", publisert på Styrk Heimevernet 4. april 2022


"Psykologiske operasjoner - Bank i bordet?", innlegg på Stratagem 09.03.2021


"Samvirke mellom Heimevernet og Forsvarets Spesialstyrker", innlegg på Stratagem 06.09.2020


"Om det smeller", kronikk i Klassekampen 27.05.2020


"Finnmark - en studie i grått", artikkel i Norsk Militært Tidsskrift nr. 1/ 2020


"MLRS - A possible Norwegian countermove against the Bastion Defense", artikkel i Fires Bulletin Issue 4, 2019


Tale på PDK Convention, Høyres Hus, Oslo, 2. juni 2019. Talen kan ses som video eller tekst


"MLRS - Et mulig mottrekk mot bastionsforsvaret?", artikkel i Norsk Militært Tidsskrift nr. 3/ 2018


"Kampen om Heimevernets sjel", kronikk i Pro Patria nr. 2/2018


"Samvirke mellom Heimevernet og spesialstyrker", publisert på Styrk HV 23. mars 2018


"En kjentmann i striden", kronikk i Klassekampen 12.02.2018


"Om Norge ble okkupert", kronikk i Klassekampen 22.05.2017


"Heimevernet som framtidig ildlederkapasitet for artilleriet", artikkel i Norsk Militært Tidsskrift nr. 1/ 2017


"Nytt artilleri til Hæren", innlegg i Klassekampen 29.11.2016


"Et forsvar på ville veier", kronikk i Klassekampen 02.11.2016