Heimevernet som framtidig ildlederkapasitet for artilleriet

Heimevernet som framtidig ildlederkapasitet for artilleriet

Artikkel i Norsk Militært Tidsskrift nr. 1/ 2017