Finnmark - En studie i grått

Finnmark - En studie i grått

Artikkel i Norsk Militært Tidsskrift nr. 1/ 2020