Egenpubliserte artikler

På tide å gjenopplive Heimevernets geriljaoppdrag? Publisert 5. februar 2018


Samvirke mellom HV og spesialstyrker Publisert 8. februar 2018


Et samfunn med nasjonal forsvarsevne Tale på PDK Convention 2. juni 2019