Home

“Although the defense budget is under pressure, clear thinking about war costs nothing. What we can afford least is to define the problem of future war as we would like it to be, and by doing so introduce into our defense vulnerabilities based on self-delusion.”

- Herbert McMaster


Min målsetning


Min målsetning med disse sidene er å bidra til en fruktbar og konstruktiv debatt rundt forsvars- og sikkerhetsspørsmål.


I tillegg vil jeg etter beste evne forsøke å bidra med litt folkeopplysning rundt en del emner og begreper som med ujevne mellomrom dukker opp i media, som for eksempel hybridkrig.


Artikler og innspill som jeg ikke har publisert andre steder, vil du finne i bloggen.

MÅLSETNING

Først og fremst vil jeg forsøke å gi mitt lille bidrag til en fruktbar og konstruktiv debatt om forsvar og sikkerhet.


Jeg vil også forsøke å drive litt "folkeopplysning" rundt enkelte emner som dukker opp i media innenfor disse områdene.