Egenpubliserte artikler
Her vil du finne artikler som ikke er publisert i media.

Alle artikler er mine egne arbeider, og vil ha referanselister på slutten dersom man ønsker å fordype seg i emnet.

På tide å gjenopplive Heimevernets geriljaoppdrag? Publisert 5. februar 2018


Samvirke mellom HV og spesialstyrker Publisert 8. februar 2018


Et samfunn med nasjonal forsvarsevne Tale på PDK Convention 2. juni 2019

Copyright Ragnhild Tau Strand Oanes All Rights Reserved